Біохімічні дослідження

У

Назва послуги Одиниця виміру Ціна
       
1 Визначення загального білку в сироватці крові дослідження 50,0
2 Визначення альбуміну дослідження 50,0
3 Визначення С-реактивного білку (СРБ) дослідження 60,0
4 Визначення ревмофактору (РФ) дослідження 70,0
5 Визначення антистрептолізину (АСЛ-О) дослідження 70,0
6 Визначення білірубіну і його фракцій в сироватці крові дослідження 90,0
7 Визначення активності аспаратамінотрансферази (АСТ) в сироватці крові дослідження 55,0
8 Визначення активності аланінамінотрансферази (АЛТ) в сироватці крові дослідження 55,0
9 Визначення гамаглутамілтрансферази (ГГТ) дослідження 70,0
10 Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові (ЛФ) дослідження 70,0
11 Визначення активності альфа –амілази в сироватці крові дослідження 70,0
12 Визначення активності креатинінфосфокінази (КФК) дослідження 75,0
13 Визначення активності лактатдегідрогенази (ЛДГ) дослідження 75,0
14 Визначення сечовини в сироватці крові дослідження 50,0
15 Визначення креатиніну в сироватці крові дослідження 50,0
16 Визначення сечової кислоти в сироватці крові дослідження 70,0
17 Визначення кальцію в сироватці крові дослідження 70,0
18 Визначення загального холестерину в сироватці крові дослідження 55,0
19 Визначення тригліцерідів дослідження 70,0
20 Визначення ліпопротеїдів високої щільності в сироватці крові (ЛПВЩ) дослідження 75,0
21 Визначення ліпопротеїдів низької щільності в сироватці крові (ЛПНЩ) дослідження 70,0
22 Печінкові проби  ( загальний білок, білірубін та його фракції, АЛТ, АСТ) дослідження 150,0
23 Печінковий комплекс:

(загальний білок, білірубін та його фракції, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ)

дослідження 200,0
24 Ниркові проби (сечовина, креатинін) дослідження 85,0
25 Нирковий комплекс (cечовина, креатинін, сечова к-та) дослідження 130,0
26 Ревмопроби:   (СРБ, РФ, АСЛ-О) дослідження 200,0
27 Ліпідний профіль (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПдНЩ, індекс атерогенності) дослідження 220,0