Лабораторні долідження

Лабораторні долідження
Назва послуги Одиниця виміру Ціна
1 Клінічний аналіз крові з формулою дослідження 120,0
2 Клінічний аналіз крові (гемоглобін, підрахунок кількості лейкоцитів, ШОЕ ) дослідження 70,0
3 Аналіз крові на цукор дослідження 50,0
4 Швидкий тест на ВІЛ дослідження 90,0
5 Швидкий тест на гепатит В дослідження 60,0
6 Швидкий тест на гепатит С дослідження 75,0
7 Визначення загального білку в сироватці крові дослідження 50,0
8 Визначення альбуміну дослідження 50,0
9 Визначення С-реактивного білку (СРБ) дослідження 60,0
10 Визначення ревмофактору (РФ) дослідження 70,0
11 Визначення антистрептолізину (АСЛ-О) дослідження 70,0
12 Визначення білірубіну і його фракцій в сироватці крові дослідження 90,0
13 Визначення активності аспаратамінотрансферази (АСТ) в сироватці крові дослідження 55,0
14 Визначення активності аланінамінотрансферази (АЛТ) в сироватці крові дослідження 55,0
15 Визначення гамаглутамілтрансферази (ГГТ) дослідження 70,0
16 Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові (ЛФ) дослідження 70,0
17 Визначення активності альфа –амілази в сироватці крові дослідження 70,0
18 Визначення активності креатинінфосфокінази (КФК) дослідження 75,0
19 Визначення активності лактатдегідрогенази (ЛДГ) дослідження 75,0
20 Визначення сечовини в сироватці крові дослідження 50
21 Визначення креатиніну в сироватці крові дослідження 50
22 Визначення сечової кислоти в сироватці крові дослідження 70
23 Визначення кальцію в сироватці крові дослідження 70
24 Визначення загального холестерину в сироватці крові дослідження 55
25 Визначення тригліцерідів дослідження 70
26 Визначення ліпопротеїдів високої щільності в сироватці крові (ЛПВЩ) дослідження 75
27 Визначення ліпопротеїдів низької щільності в сироватці крові (ЛПНЩ) дослідження 70
28 Печінкові проби  ( загальний білок, білірубін та його фракції, АЛТ, АСТ) дослідження 150
29 Печінковий комплекс:(загальний білок, білірубін та його фракції, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ) дослідження 200
30 Ниркові проби (сечовина, креатинін) дослідження 85
31 Нирковий комплекс (cечовина, креатинін, сечова к-та) дослідження 130
32 Ревмопроби:   (СРБ, РФ, АСЛ-О) дослідження 200
33 Ліпідний профіль (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПдНЩ, індекс атерогенності) дослідження 220
34 Аналіз сечі клінічний дослідження 100,0
35 Кількісне дослідження формених елементів за Нечипоренком дослідження 70,0